Nebi Yunus Külliyesi

Irak Musul 12. Yüzyıl

Period

Selçuklu

Made Date

1108-1113

Features

Musul'da eski Ninova'da Asur tapınağı (Yunus Manasbn) üzerine yapılmıştır. 12. y.y.'ın başlarında Selçuklu emirlerinden birisi tarafından bir mescid ile ribat ilave edilmiştir. Tuğtekin Ribatı Türbeye dönüştürülmüştür (1108-1113). Daha sonra yapılan ilavelerle külliye genişletilmiştir. Bugünkü külliye cami ve türbe, minare, tekke ve medrese hücreleri ve diğer yapılardan meydana gelmektedir.

Külliyenin en eski bölümü türbedir. Dikdörtgen planlı türbenin içerden mukarnaslı bir kubbesi bulunmaktadır. Dışarıdan sekizgen bir kasnaktan sonra dilimli piramidal külah gelmektedir.

Location
Irak
Musul
Photos