Mustansırıye Medresesi

Irak Bağdat 13. Yüzyıl

Period

Selçuklu

Made Date

1233

Features

Bağdat'ta Dicle kenarında Arafiye Camii yanında yer alır. iki katlı, dört eyvanlı, açık avlulu bir medresedir. Halife Mustansır tarafından 1233 yılında inşa ettirilmiştir. Hem Osmanlı Dönemi'nde hem de Irak Cumhuriyeti zamanında defalarca onarılmıştır.

Yaklaşık olarak dıştan 104,80 x 48,80 m ölçülerindeki medresenin ana girişi kuzey cephenin ortasından anıtsal taç kapı ile sağlanmıştır. Taç kapı kemerinin içinde 1233 tarihli kitabesi bulunmaktadır.

Giriş eyvanının karşısındaki eyvan mescid haline getirilmiştir. Zemin katta ve 1. katta muhtelif büyüklükte öğrenci odalan bulunur. Doğu ve batı bölümlerde daha büyük idare ve levazım amaçlı kullanılan mekanlar yer alır. Batı cephesinde dışa açılan bir eyvan daha vardır. Bu eyvan Darül Kurra olarak kullanılıyordu.

Medresenin süslemesine büyük önem verilmiştir. iç ve dış cephelerde tuğla örgü dizisine bağlı olarak duvarların monotonluğu giderilmiştir. Taç kapıda eyvan kemerlerinde, sathi nişler içerisinde geometrik, bitkisel süslemeler ve yazı kuşaklarına yer verilmiştir. Motifler arasında palmet ve rumilere yer verilmiş olup bu süsleme terakota tekniğinde gerçekleştirilmiştir.

Location
Irak
Bağdat
Photos