HOCA HASAN MEDRESESİ

Türkiye 12. Yüzyıl

Made Date

1193

Features

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde ve Hacı Saki Mahallesi’ndedir; hâlihazırda harabe halindedir.

Yapının özgün planını tanımlayabilmek mümkün değildir; buna karşılık, mevcut kalıntılardan kuzey-batı güney-doğu yönünde uzanan dikdörtgen bir oturum alanı üzerine inşa edilmiş avlulu bir medrese olduğu anlaşılmaktadır. Avlunun güney-batı kenarında birbirine bitişik on odanın varlığı tesbit edilebilmektedir. Bazı kaynaklarda, medresenin yanında günümüze gelemeyen bir türbesinin de olduğu, ayrıca vakfının, cami, imaret ve han gibi yapıları da kapsadığı belirtilmektedir. Medrese vakıfları arasında zikredilen caminin 1953 yılında tamamen yenilendiği bilinmekle birlikte, han ve imaretin yerleri belli değildir.

Medreseye ait olup müzeye kaldırıldığı belirtilen kitâbesine göre, Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan’ın oğlu ve Kayseri Emîri Nureddîn Sultanşâh’ın Veziri Hoca Hasan tarafından 1193 yılında yaptırıldığı kabul edilir. Medresenin bânîsi olduğu kabul edilen Hoca Hasan’ın bu tarihte öldürüldüğü dikkate alınırsa, kitâbede belirtilen Hicrî 589 tarihinde anakronik bir sapma vardır.

Location
Türkiye
Photos