Günbed-i Kabus

İran Meraga 11. Yüzyıl

Gunbad-i Kabud, Gunbad Kabud, Gunbad Qabud, Gunbad-e QabudAlso known
Period

Selçuklu

Made Date

1196-97

Features

Meraga merkezdeki kümbetlerden birisidir. Taş cenazelik katı ve tuğla bir gövdeye sahiptir. Cenazelik katına doğu taraftan girilirken, sanduka katına batı taraftan girilir. Yapı çift kadı bir kubbe sistemine sahiptir.

Günümüze sadece iç kubbesi ulaşmıştır. Dıştaki kubbenin ise kalıntıları izlenmektedir. İç kubbe muhtemelen, küremsi bir yapıdayken, dıştaki kubbe piramidal konik külahlıdır.

Türbenin kime ait olduğu hakkında bilgi bulunmamakla birlikte bazı araştırmacılar ve yerel halk türbenin Hülagu'nun Hıristiyan annesine ait olduğunu ileri sürmektedir. Ancak türbede bulunan bol miktardaki Kur'an-Kerim ayetleri dikkate alınırsa bunun doğru olmayacağı anlaşılmaktadır.

Türbe dıştan ongen planlıdır. Ongen yüzeylerin içleri geometrik örgülerle süslenmiştir. Köşelerde dairevi kesitli sütunçeler sivri kemerlerle birbirine bağlanmıştır. Kemerlerin içinde üç sıra mukarnas bulunmaktadır. Mukarnasların yüzeyi geometrik geçmeli çini ile sırlanmıştır. Türbenin üzerinde Kur'an-ı Kerim'in 2 suresinin 26. ayeti işlenmiştir.

Bibliography

Daneshvari, A., "A Stylistic. and lconographic Study of the Persian Tomb Towers of the Sejuk Period (Kaliforniya Universitesi Yayımlanmamış Tez), 1977.

Godard, A., "The Art of ıran. (Çeviri: Michael Heron)", New York: Frederick A.Praeger, 1965, s.305.

Hatim, GA, "Mimarti lslamti ıran dar dawrah-i Saljuqian", Tehran: Muassasah-i lntisharat­i Jihad-i Danishgahi, 2000, s. 193-198.

Hoag, J.D., "lslamicArchitecture", NewYork: Rizzoli, 1987.

Location
İran
Meraga
Photos